KDO JSME

Toto je náš příběh

Máme dlouholetou praxi v servisu a čištění bioplynových stanic.

Disponujeme moderními technologiemi pro rychlé vyčištění Vaší bioplynové stanice a její znovuzavedení do provozu.

Naši profesionalitu ocenily již stovky společností viz reference

Provádíme:

čištění bioplynových stanic, koncových skladů, čištění jímek všeho druhu, čištění nádrží, rybníků, kanalizací, odsávání popílků elektráren, čištění ČOV, požárních nádrží, silničních a železničních propustí, dále nabízíme stavební dokončovací a zemní práce zemními stroji (CAT všeho druhu), dopravu materiálů vanovými kontejnery ( písek, zemina, stavební suť atd.), veškeré činnosti prováděné sacím bagrem


V České republice zatím není dlouholetá zkušenost s údržbou a servisním cyklem fermentorů zemědělských bioplynových stanic. Obecně závisí perioda údržby na kvalitě vstupní biomasy.

Velice důležitým aspektem je obsah nežádoucích příměsí ( kamení, hlína, písek..), které " zanáší " technologii. Biomasa, jako je senáž, hnůj, brambory apod. mohou obsahovat značné procento nežádoucích příměsí, které se do ní dostávají při výrobě a manipulaci. Tím se snižuje účinnost BPS, klesá produkce a kvalita bioplynu. V současné době je doporučovaný cyklus údržby fermentoru po třech až čtyřech letech provozu, ale je nutné sledovat příznaky, které výrobce doporučuje a které signalizují potřebu odstávky a odstranění usazenin ve fermentoru. Např: problémy s míchadly, ohřevem, nebo plnícími šneky.

Jak postupujeme

  1. odstavení fermentoru
  2. odvětrání fermentoru
    1. Nenucené (odkrytí střechy)
    2. Nucené (přes servisní otvor)
  3. vyčištění a odsátí od zbytků

Kdy vaše bioplynka potřebuje vyčistit?

K pravidelnému čištění fermentorů by mělo docházet každý 3-5. rok provozu dle použité biomasy, nedojde tak ke snížení výtěžnosti zařízení.